Produktplacera hos SJ

              SJ ser produktplacering som ett naturligt medel att leverera ett attraktivt resande med en användbar stund ombord.

•     Drygt 115 000 människor reser varje dag i en unik miljö där de har tid och lust att ta till sig ny information och prova nya saker.

•     Ombord finns möjligheter att låta kunderna se, höra, känna, lukta, smaka, prova, uppleva och lära sig produkter och eller tjänster - konsumtion och erfarenhet som kunden sedan tar med sig ut i vardagen utanför tåget.

  1.     SJ ser produktplacering som ett naturligt medel att leverera ett ”attraktivt resande med en användbar stund ombord”. 


Se mer på